Over Inkura

Inkura geeft trainingen en coaching aan professionals die werken met ouders en kinderen. Inkura is opgericht door Ingrid Diepstraten. Als opvoed- en gezinscoach en jeugdverpleegkundige heeft Ingrid veel ervaring in het begeleiden van ouders met opvoed- en ontwikkelingsvragen, zowel op individueel niveau als in groepsverband. Ook maakt ze al vier jaar deel uit van een wijkteam.

“Het viel me op dat ouders steeds vertelden over de problemen en hoe zwaar het was. Toen dacht ik: ondanks dat je problemen hebt, ben je natuurlijk ook goed in dingen, dus laten we daarover in gesprek gaan”. Ingrid Diepstraten

Het ontstaan van het Opvoedkwaliteitenspel

“Ik heb jaren gewerkt als jeugdverpleegkundige en gezinscoach. Ik merkte dat de gesprekken met de ouders vaak heel zwaar waren. Vaak was er een hele lijst van dingen die niet goed gingen, en van wat er allemaal geprobeerd was  zonder resultaat. Ik merkte dat ik heel moe werd van dit soort gesprekken. Ik vond het vaak moeilijk om het positief en constructief te houden. Ik ben op zoek gegaan naar methodes om op een positieve manier ouders die vastlopen in de opvoeding te kunnen begeleiden. Gek genoeg vond ik hier geen bestaande methodes voor. Daarom ben ik het zelf gaan ontwikkelen.

De eerste keer dat ik het Opvoedkwaliteitenspel gebruikte kwam er meteen een heel andere dynamiek in de groep, mensen gingen vertellen over hoe ze dingen aanpakten en wat goed werkte, daardoor voelden zich goed over zichzelf. Zo leerden ze ook van elkaar. Ook de een op een gesprekken veranderden volkomen.
lees meer >

Wat betekent Inkura?

Inkura is een samentrekking tussen de naam van de oprichter (Ingrid Diepstraten) en het woord Kura. Kura komt uit het Maori en betekent leren of onderwijzen. Cura betekent ook zorg of met zorg/zorgvuldig in het Italiaans. Ook is Kura een afgeleide van courage, wat moed betekent. Tot slot staat Kura voor je hart, je basis waar vanuit je kracht komen.