Het Opvoed
kwaliteiten spel

Als je bewust wordt van je (opvoed) kwaliteiten, kom je in je kracht.
lees meer >

We zijn
genomineerd
voor
de Bert Prinsenprijs 2017

Aanstormend pedagogisch talent met een veelbelovend vernieuwend initiatief in de opvoedondersteuning. lees meer >

Gesprekken over opvoeden zijn soms zwaar en beladen.

Of iemand nu ouder of professioneel opvoeder is,  vaak zijn wij geneigd om te praten over de problemen en alles wat er niet goed gaat.
Het gevolg is dat deze problemen extra groot lijken te worden en de gesprekken als zwaar worden ervaren. Het is moeilijk om een probleem vanuit een probleem op te lossen.

Merk jij in je werk dat je:
– graag de eigen kracht van de ouder of pedagogisch professional wil versterken, maar in de praktijk dit nog best moeilijk is?
– graag diepgang wil in het gesprek over opvoeden, maar meestal die gesprekken oppervlakkig blijven?
– graag de ander inzicht wil geven de in de huidige (opvoed) situatie en een concreet doel wilt stellen waar iemand aan gaat werken?
– graag ouders of collega’s met elkaar het gesprek aan willen laten over de krachten in opvoeding, maar in de praktijk vooral over de problemen wordt gepraat?

De training het Opvoedkwaliteitenspel & pedagogisch kwaliteitenspel

Om op een andere manier in gesprek te gaan heeft Inkura een vernieuwende methodiek ontwikkeld: het Opvoedkwaliteitenspel en het Pedagogisch kwaliteitenspel.
Door dit spel komt er een gesprek op gang over de kwaliteiten en mogelijkheden die de ouder of pedagogisch professional heeft. Het zijn twee krachtige oplossingsgerichte methodes om uit te vinden wat zij belangrijk vinden, wat de kwaliteiten zijn en hoe ze deze nog beter kunnen benutten. Er worden hiermee oplossingen gezocht die passen bij de kwaliteiten die de ouders of professionals hebben. Dit blijkt in de praktijk zeer effectief.

Het Opvoedkwaliteitenspel is een uitstekende oplossingsgerichte methode, waarmee ouders bewust worden van hun kwaliteiten. (Week van de Opvoeding)