Artikel NCJ

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg schreef het volgende artikel:
‘Aandacht voor ouderschap in de dagelijkse praktijk: Jeugdverpleegkundige zet spel in als ingang tot het gesprek over ouderschap’
Download PDF: https://www.inkura.nl/wp-content/uploads/2018/04/ncj.pdf