Goed voor jezelf zorgen als je wordt geraakt…

Deze week staat in het teken van het aangeven van grenzen. Zowel als ouder van een pittige peuter, als in mijn werk als jeugd- en gezinsprofessional.

Als videohometrainer film ik alledaagse situaties in gezinnen. Vorige week was ik bij een warm gezin, waar jongetje van zes erg boos en driftig kan zijn.
Al snel zag ik dat ouders het heel spannend vinden om grenzen aan hem te stellen. Als ze bij de laatste waarschuwing aangaven dat hij met een spel moest stoppen ging hij toch door met spelen. Ze lieten hem begaan en ze speelden weer vrolijk mee. De regie lag bij dit jongetje.
Ik hoef jullie natuurlijk niet te vertellen dat dit voor onduidelijkheid met zijn gevolgen zorgt en het drama van het afronden van het spel een paar minuten later weer opnieuw begint.

Natuurlijk kan ik ouders wel vertellen dat ze meer grenzen moeten stellen, maar meestal weten ze dat wel. Het is wat anders dat getriggerd wordt, iets ouds wat geraakt wordt. Hierdoor blokkeren ouders en lukt het ze niet.
Het is veel effectiever om te zoeken naar en uitgaan van de kracht van ouders dan aandacht voor wat blokkeert heeft veel meer effect. Dit dragen ze van nature al bij zich. Daarmee gaan we opzoek naar een weg dat ze wel past én effectief is voor hun kind.
Voor deze ouders kwamen we uit op rust en positiviteit als centrale aandachtspunten. Door middel van de  Opvoedkwaliteitenkaartjes konden we onderzoeken hoe ze dit op een effectieve manier kunnen inzetten. Door rustig naast hun kind te zitten en duidelijk te zijn in het afronden van de activiteit. Door een positieve benadering kwam hun kind weer in de ja-stand.  Dit was een manier waarbij ze zich goed voelden. Dat is zachter dan grenzen stellen en ze komen sneller tot resultaat.
En daar gaat het uiteindelijk om, lief zijn voor wat er geraakt wordt in jezelf op moeilijke momenten en dat doen op een manier die goed past.

Wist je dat:
  • Het NCJ de methodiek Opvoedkwaliteiten aanbeveelt voor de her-certificering Stevig Ouderschap?
  • Er op 15 maart en 26 april 2024 weer een training Opvoedkwaliteiten gepland staat? Een praktische methodiek om de oudercompetenties te versterken.
  • Er een samenwerking gaat ontstaan met het pedagogisch kwaliteitenspel? Op dinsdag 14 mei en dinsdag 18 juni 2024 is de tweedaagse training pedagogisch coaches. Deze training geef ik samen met Sanne van Mulligen van Libellance.