Opvoed kwaliteitenspel

Pedagogisch
kwaliteitenspel

Als je bewust wordt van je (opvoed)kwaliteiten, kom je in je kracht.

In gesprek gaan over kwaliteiten veel effectiever.

Tijdens gesprekken hebben we vaak de neiging om te praten over wat niet goed gaat. We praten over de problemen en alles wat anders moet. Het gevolg is dat problemen extra groot lijken en dit vaak als zwaar wordt ervaren. Hierdoor kan er weerstand ontstaan en laten mensen niet zien wat er echt leeft. Hierdoor blijven de gesprekken oppervlakkig en missen deze diepgang.

Versterken van de ‘eigen kracht’ is een belangrijk uitgangspunt in gesprekken. Maar dit daadwerkelijk vormgeven blijkt in de praktijk nog een hele uitdaging. Want op het moment dat er gesprekken komen over iemands functioneren, zijn het vaak toch de problemen die de boventoon voeren.
In plaats hiervan is het belangrijk te bespreken wat er wel goed gaat. Er is namelijk altijd wel iets waar je tevreden over bent of blij mee bent.  Het Opvoedkwaliteitenspel en Pedagogisch kwaliteitenspel geven hiervoor een mooi kader.
Onderzoek wat iemand wél goed kan of  juist wens te ontwikkelen. Hierdoor kan de verbinding worden gemaakt met wat de ander nodig heeft om goed te functioneren. Het is verbazingwekkend hoe snel mensen hun sterke punten weer gaan inzetten zodat ze zich hiervan bewust worden.
Of je nou ouder of pedagogisch professional bent; we willen allemaal vanuit veiligheid en zelfvertrouwen groeien.

Het Opvoedkwaliteitenspel

Merk jij in je werk als jeugd en gezinsprofessional dat je:

  • graag diepgang wilt in het gesprek over opvoeden of ouderschap, maar dat gesprekken meestal oppervlakkig blijven?
  • graag het zelfvertrouwen van de ouder wilt versterken, maar dat dit in de praktijk nog best moeilijk is?
  • graag de ander inzicht wilt geven de in de huidige (opvoed) situatie, maar nu vooral zelf hard aan het werk bent?
  • graag de ouders op een ontspannen manier wil laten reflecteren op een situatie, maar merk je weerstand?
  • graag met ouders in gesprek wilt over de positieve kanten in opvoeding of ouderschap, maar dat het in de praktijk vooral over de problemen gaat?Dan is de training ‘werken met het Opvoedkwaliteitenspel echt wat voor jou!

Met het Opvoedkwaliteitenspel kunnen ouders vanuit vertrouwen zelf weer de regie nemen.

Bij het creëren van ‘goede ouder’-momenten is het van belang aandacht te besteden aan dat wat goed gaat. Voor ouders is het ook prettig om een gesprek te beginnen met een ‘goede ouder’ ervaring en ouders in het hier en nu te laten ervaren dat ze het goed doen. Immers, voordat je je als ouder kwetsbaar kunt opstellen, moet er een basis van vertrouwen zijn.

Met het Opvoedkwaliteitenspel kom je op een positieve manier met ouders in gesprek over hun ervaringen in het ouderschap. Hierdoor komt er sneller diepgang en focus in de begeleiding, zodat ouders vanuit vertrouwen zelf de regie weer kunnen nemen.

Het Opvoedkwaliteitenspel is een uitstekende oplossingsgerichte methode, waarmee ouders bewust worden van hun kwaliteiten. (Week van de Opvoeding)

In 2017
genomineerd
voor
de Bert Prinsenprijs

Aanstormend pedagogisch talent met een veelbelovend vernieuwend initiatief in de opvoedondersteuning. lees meer >

Coachen van de pedagogisch professional met het Pedagogisch kwaliteitenspel. 

Uit onderzoek blijkt dat coaches en supervisoren van pedagogisch professionals vooral veel tijd kwijt zijn met vragen over problemen en dat het echte constructief gesprek over iemands functioneren uit de weg wordt gegaan.

  • Wil jij de pedagogisch professional laten reflecteren op zijn of haar eigen handelen? Maar merk je weerstand?
  • Zoek jij ook goede aanknopingspunten om verdieping in de gesprekken te krijgen?
  • Merk jij dat medewerkers vaak ‘geen zin’ hebben in ontwikkelingsgesprekken, terwijl dit wel vanuit de organisatie is opgelegd?
  • Heb jij behoefte aan een hulpmiddel om gericht in gesprek te gaan over de kwaliteiten van iemand om van daaruit te ontdekken waar men nog kan groeien?

Het Pedagogisch kwaliteitenspel is een opbouwend gespreksmethodiek om iemands positieve kwaliteiten te ontdekken en onderzoeken, om vandaaruit (opnieuw) vertrouwen te ontwikkelen in de eigen oplossingen.
Het is een effectieve methode samen met de pedagogisch professional te onderzoeken welke aanpak het beste werkt. Hierdoor worden oplossingen gezocht die echt bij iemand passen. Dit blijkt in de praktijk zeer effectief te werken.

‘Als pedagogisch coach ben ik vaak zoekende naar een manier van communiceren binnen het team welke niet ‘aanvallend’ is. Met het Pedagogisch kwaliteitenspel zijn er mogelijkheden om een open en veilig gesprek te creëren’.  (Anne Mulder)

Trainingen en coaching
Wil jij als je professional verder ontwikkelen?

Individuele coaching en intervisie
Inkura begeleidt professionals in persoonlijke ontwikkeling en versterken van competentie. Zowel individueel als in intervisie. Gezamenlijk gaan we opzoek naar jouw mogelijkheden en krijg je inzichten in wat voor jou belangrijk is.

Video coaching.
Voor professionals in de kinderopvang.

Trainingen.
Diverse trainingen en workshops  Bekijk hieronder het aanbod.

Jeugd en gezinsprofessionals

Het Opvoedkwaliteitenspel is een praktische gesprekstool voor professionals om ouders te helpen bij problemen in de opvoeding.

lees meer >

kinderopvang, onderwijs en supervisie

Het Pedagogisch kwaliteitenspel is een oplossingsgerichte coachings-tool om met een pedagogisch professional te onderzoeken waar zijn of haar krachten liggen.
lees meer >

Training en Coaching

Inkura geeft trainingen aan professionals en leerkrachten die werken met ouders met opvoedvraagstukken.
lees meer >