Werken met vluchtelingen en nieuwkomers.

  • Werk jij met vluchtelingen of nieuwkomers en vraag jij je af hoe je hen zo goed mogelijk kunt begeleiden?
  • Wil je met de ouders een goede band op bouwen, maar weet je niet goed wat passend is?
  • Wil je goed kunnen aansluiten bij de vluchtelingen kinderen in de klas of opvang?
  • Wil je meer inzicht krijgen op intercultureel werken?
  • Wil je de overige kinderen voorbereiden op een nieuwkomer in de klas of opvang?

In deze training krijg je praktische handvatten, achtergrondinformatie en toelichting op bruikbare materialen. Zodat je na de training beter in staat bent om deze groep kinderen en hun ouders te begeleiden.

  • Wat betekent het om in een ander land opnieuw te beginnen.
  • Culturele verschillen in beeld.
  • Begeleiding van een nieuwkomer in de klas of opvang.
  • Signaleren van problematiek en eventuele traumaklachten.
  • Omgang met culturele verschillen.

Deze training is ontwikkeld voor professionals die met nieuwkomers en vluchtelingenkinderen werken, bijvoorbeeld voor leerkrachten van het basisonderwijs, groepsleiders kinderopvang/ BSO, maar ook zeker voor  jeugd en gezinsprofessionals zoals JGZ, wijkteams en begeleiders.

De training wordt gegeven door Ingrid Diepstraten. Zij heeft jaren op een asielzoekerscentrum gewerkt met gezinnen en heeft veel ervaring in het werken met andere culturen.

Duur training: 2,5 – 3 uur.
Aantal deelnemers: 4-20 personen.
Investering: graag geef ik een offerte op maat.