Coachen met Het Pedagogisch Kwaliteitenspel

Pedagogische professionals hebben een uitdagend beroep in het begeleiden van kinderen (en hun ouders). Wanneer we daar gesprekken over voeren, beginnen deze vaak met het analyseren van wat niet goed gaat en waar men niet tevreden over is. De nadruk komt daardoor op het negatieve te liggen. Hierdoor worden coachings- en functioneringsgesprekken soms zwaar en kunnen de professionals zich bekritiseerd voelen.

Het is belangrijk om de positieve kant aandacht te geven, want de kritische stemmen weerhoudt iemand ervan om in beweging te komen. Als je je aandacht richt op wat al goed gaat en wat je al bereikt hebt, zal je je goed voelen over jezelf en zo meer in je kracht komen. Vanuit een dergelijke houding is het makkelijker om een volgende stap te zetten.

Het is Pedagogisch kwaliteitenspel is een oplossingsgerichte coachings-tool om met een pedagogisch professional te onderzoeken waar zijn of haar krachten liggen. Het helpt om de specifieke kwaliteiten van de professional te zien en om deze effectiever in te zetten, het geeft inzicht en stelt leerdoelen. De professionals worden zich meer bewust van hun mogelijkheden en krijgen zo meer zelfvertrouwen.

‘Met behulp van het Pedagogisch kwaliteitenspel kunnen professionals op een gelijkwaardige manier en zonder oordelen met elkaar praten over het functioneren’.

  • bij professionals die werken met kinderen en/of ouders en willen reflecteren op hun pedagogisch handelen.
  • tijdens coach- of supervisiegesprekken.
  • tijdens een functioneringsgesprek.
  • als de professional ergens is vastgelopen.
  • tijdens begeleiding of supervisie in het onderwijs.
  • teambijeenkomsten.

Dag 1:
Tijdens deze trainingsdag onderzoeken we wat werkt om veiligheid te creëren in gesprek met de professional en hoe hun veerkracht vergroot kan worden. We gebruiken onder andere de principes van ‘oplossingsgericht werken’, ‘positieve psychologie’ en ‘persoonlijk leiderschap’. We staan stil bij hoe je de noodzakelijke veiligheid kunt creëren in een gesprek zodat de professional zich kan ontspannen en open staat om te leren. Bovenal leer je verschillende methodes hoe je de pedagogische professional kan versterken, ze inzicht geven in de huidige situatie en je kan werken specifieke kindgerichte casuïstiek.  Meteen na deze dag kan je het Pedagogisch kwaliteitenspel inzetten in de praktijk.

Dag 2:
Tijdens deze training wordt de methodiek verder geborgd in de werkwijze van de coach, ga je aan de slag met eigen casuïstiek én leer je nieuwe werkvormen in te zetten.
We gaan dieper in op hoe je professional in beweging kan zetten en kan laten groeien.
Je ontvang een nieuwe handleiding boordevol nieuwe spelvormen om zowel in te zetten in de individuele coaching als tijdens het coachen en versterken van de teams. Waar in de basistraining het accent ligt op de individuele coaching, zal dat in de tweede trainingsdag meer liggen op de teams.
Onderwerpen die o.a. aanbod komen zijn: gesprekstarters, van klagen naar krachten, het educatief inzetten, bewustmaken van visie op opvoeden en verschillende vormen om de samenwerking tussen collega’s te bevorderen. Hierbij zijn ook spelvarianten ontwikkelt die ingezet kunnen worden bij het online coachen.

 • Het is een effectieve werkwijze, omdat de professional gestimuleerd wordt om juist die kwaliteiten te gebruiken, die ze al van nature bezitten.
 • Praktische handvatten om de opvoedcompetenties en dus het zelfvertrouwen van de professional te versterken.
 • Het is een laagdrempelige manier om de professional zelf te laten reflecteren op zijn of haar vaardigheden. Hiermee stimuleer je dat de professional zelf verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar ontwikkeling.
 • Voor de coach is het een prettige manier van contact leggen en er ontstaat gemakkelijk een dialoog over de vaardigheden van de professional.
 • Verschillende methode om snel de coachvraag boven tafel te krijgen.

De studiebelasting is in totaal 11 uur.

 • 10 uur lesuren (dag 1: 6 uur, dag 2: 4 uur).
 • 2 uur praktijkoefening.
 • Twee volledig verzorgde trainingsdagen.
 • Het Pedagogische kwaliteitenspel.
 • Extra handleiding met verschillende spelmethodes.
 • Deelname certificaat.
 • Lidmaatschap van de besloten Facebookgroep waar tips en nieuwe ideeën met elkaar gedeeld worden.
 • Mogelijkheid tot intervisie.

 

Voor professionals die de training Pedagogisch kwaliteitenspel hebben gevolgd.
Tijdens de training heb je geleerd hoe je de methodiek kan inzetten, maar in de praktijk kan je tegen situaties aanlopen die net weer wat anders vragen. Hoe stel je de juiste vragen? Hoe zet je iemand in beweging? Hoe zorg je dat het concreet wordt? En hoe kan je deze methodiek ook online inzetten?

Het is fijn om dilemma’s te bespreken en input te krijgen van vakgenoten. Door middel van intervisie kan er met en van elkaar geleerd worden. Steeds weer is het duidelijk hoe waardevol de kruisbestuiving is. Het zet aan tot nieuwe ideeën en een andere manier van denken. Dit komt jouw werk als coach weer ten goede!
Daarom wordt er 2 x per jaar een online intervisie moment gepland, waar in jij samen met collega’s kan leren en een verdieping kan maken om het Pedagogisch kwaliteitenspel nog effectiever in te zetten.

Meer informatie over de intervisie kan je hier vinden

Training open inschrijving 

De investering voor de tweedaagse training Pedagogisch kwaliteitenspel is  € 399,- (ex btw) per persoon. Dit is inclusief het Pedagogisch kwaliteitenspel, extra handleiding, spelcertificaat en lunch.

Mocht je al eerder de basistraining hebben gevolgd, dan is het mogelijk om nog de verdiepingstraining te volgen. De investering is per persoon €199,- (ex btw).

Nu het online werken het nieuwe normaal gaat worden, vraagt dit ook wat van jou als coach. Want hoe krijg je diepgang in de online gesprekken? Hoe kan je professionals op een creatieve manier bewust laten worden van alles wat ze al in huis hebben en ze daarmee versterken?
Na ervaring blijkt dat het Pedagogisch kwaliteitenspel ook prima online inzetbaar is. Door dat jij de kaartjes via een postpakket naar de professional stuurt, kunnen zij vanuit hun huis via beeldbellen door jou begeleidt worden. De meeste spelvarianten die jij in de training hebt geleerd zijn hier prima voor geschikt. Soms zijn er wat aanpassingen nodig, maar met een handige  instructies, kun jij je al snel vaardig voelen om online te gaan werken.

Wil je meer weten over de mogelijkheid om de professional online te coachen met het Pedagogisch kwaliteitenspel. Klik dan hier

 • Ik wilde graag een leuke toegankelijke manier om in de coaching in te zetten. De methode spreekt mij aan, omdat het veel laagdrempeliger is, dan wij tot nu toe met coaching om zijn gegaan. Daarnaast heb ik door de toegevoegde vragen en verschillende opties (individueel, groepsniveau of kindniveau) meer ideeën om diepgang te creëren in het coachen.
  Lysanne van Dijk, pedagogisch coach
 • Als pedagogisch coach gebruik ik regelmatig het Pedagogisch kwaliteitenspel. In een coachgesprek kan dit spel helpen om sneller tot een heldere coachvraag te komen. Ook kunnen de kwaliteiten worden ingezet bij verschillende casussen waar de pedagogisch medewerker te maken heeft. Het geeft nieuwe inzichten en ondersteunt bij het pedagogisch handelen van de medewerker op de groep. dit is echt een aanrader voor elke pedagogisch coach.
  Naomi de Wild

  Lees meer ervaringen >