Coachen met het Pedagogisch Kwaliteitenspel

Het is Pedagogisch kwaliteitenspel is een oplossingsgerichte coachings-tool om met een pedagogisch professional te onderzoeken waar zijn of haar krachten liggen. Het helpt om de specifieke kwaliteiten van de professional te zien en om deze effectiever in te zetten, het geeft inzicht en stelt leerdoelen. De professionals worden zich meer bewust van hun mogelijkheden en krijgen zo meer zelfvertrouwen.

Met behulp van het Pedagogisch kwaliteitenspel kunnen professionals op een gelijkwaardige manier en zonder oordelen met elkaar praten over het functioneren. Door uit te vinden wat men belangrijk vindt en wat de kwaliteiten zijn groeien zij in hun opvoedkundige taak.

Het spel kan worden ingezet:

  • bij professionals die werken met ouders en/of kinderen en willen reflecteren op hun pedagogisch handelen.
  • tijdens coach- of supervisiegesprekken
  • tijdens een functioneringsgesprek.
  • als de professional ergens is vastgelopen.
  • tijdens begeleiding of supervisie in het onderwijs
  • teambijeenkomsten

 De voordelen:

  • Het is een bijzonder effectieve werkwijze, omdat de professional gestimuleerd wordt om juist die kwaliteiten te gebruiken, die ze al van nature bezitten.
  • Vaak weten professionals wel wat er niet goed gaat en wordt vooral daar veel over gesprokenen. Hierdoor worden functioneringsgesprekken soms zwaar en kunnen de professionals zich bekritiseerd voelen. Door middel van deze gespreksmethode komt de aandacht te liggen op het positieve. Iedereen voelt zich snel op zijn gemak, en de gesprekken zijn overwegend positief.
  • Het is een laagdrempelige manier om de professional zelf te laten reflecteren op zijn of haar vaardigheden. Hiermee stimuleer je dat de professional zelf verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar ontwikkeling.
  • Voor de coach is het een prettige manier van contact leggen en er ontstaat gemakkelijk een dialoog over de vaardigheden van de professional.

Praktisch

De trainingen wordt zowel aangeboden in-company als via open-inschrijving.
Lees meer over de inhoud en de kosten van de training >