Het Opvoedkwaliteitenspel

“Tijdens het werken met gezinnen, merkte ik steeds weer dat de gesprekken met ouders gericht waren op problemen. Daardoor was het moeilijk om het positief en constructief te houden. Ik ben op zoek gegaan naar methodes om op een positieve manier ouders te kunnen begeleiden. Vandaar uit is het Opvoedkwaliteitenspel ontstaan”. Ingrid Diepstraten

Het Opvoedkwaliteitenspel is een praktische, oplossingsgerichte gesprekstool voor professionals om met ouder in gesprek te gaan over hun kwaliteiten en krachten in hun ouderschap en opvoeding. Het helpt de ouders hun eigen kwaliteiten te zien en effectiever in te zetten, geeft inzicht en stelt leerdoelen. Ouders worden zich (weer) bewust van hun kracht en krijgen weer vertrouwen in hun mogelijkheden.

Met het Opvoedkwaliteitenspel kunnen ouders vanuit vertrouwen zelf de regie weer nemen.

Wat levert het op:

 • Een zeer effectieve methodiek om in gesprek te gaan met ouders over de kwaliteiten en competenties in de opvoeding.
 • Praktische handvatten om de opvoedcompetenties van ouders te versterken.
 • Verschillende manieren om het zelfvertrouwen van ouders te bevorderen.
 • Inzichten hoe u ouders stimuleert om zelf de regie te nemen.
 • Handvatten om de vragen en veranderwensen van ouders boven tafel te krijgen.
 • Een methode om de dialoog over ouderschap en opvoeden op gang te brengen.
 • Een methode dat ingezet kan worden bij de individuele oudergesprekken of juist in oudergroepen.

“Het Opvoedkwaliteitenspel is een uitstekende oplossingsgerichte methode, waarmee ouders bewust worden van hun kwaliteiten”. (Week van de Opvoeding)

 • Om het gesprek over ouderschap en opvoeding op gang te brengen.
 • Wanneer ouders ergens vastlopen of juist een bevestigend gesprek nodig hebben.
 • Tijdens gezinsgesprekken aan de keukentafel.
 • Tijdens ouder -workshops of bijeenkomsten.

Het Opvoedkwaliteitenspel is bedoeld voor professionals die in gesprek zijn met ouders over hun ouderschap en opvoeding.

Dag 1:
Tijdens deze trainingsdag gaan we aan de slag met het begrip ‘ouderschap’, staan we stil bij de beleving van ouders en wat dit van de professional vraagt. Dit alles onderbouwd met de ouderschapstheorie van Alice van de Pas en de oplossingsgerichte positieve psychologie.  Maar vooral leer je verschillende methodes hoe je de oudercompetenties kunt versterken, ouders inzicht kan geven in de huidige opvoedsituatie, leerdoelen te stellen en de huidige opvoedkwaliteiten te bekrachtigen. Ook weet je hoe je op verschillende manieren het Opvoedkwaliteitenspel kan inzetten tijdens een groepsbijeenkomst.
Na de eerste dag kan je direct aan de slag met de methodiek en inzetten in de dagelijkse praktijk en ontvang je het Opvoedkwaliteitenspel en inclusief een uitgebreide lunch.


Dag 2:
Tijdens de verdiepingsdag wordt de methodiek geborgd in de werkwijze van de professional. We zullen ervaringen met elkaar uitwisselen en praktijksituaties onder de loep nemen, zodat er met en van elkaar geleerd wordt.
We maken een verdieping in de positieve psychologie en onderzoeken hoe we het persoonlijk leiderschap van ouders kunnen stimuleren. Wat is er nodig om de oudercompetenties naar voren te krijgen?
Ook worden er aanvullende spelmethodes aangereikt die ouders inzicht kan geven in hun eigen opvoeding en hoe ze dit weer toepassen bij hun eigen kinderen. Ook kan je meer begrip creëren tussen ouders en kind en heb je nog meer mogelijkheden om in gesprek te gaan over de krachten en kwaliteiten in het gezinssysteem. Ook zin er een nieuwe spelvarianten ontwikkeld, die ingezet kunnen worden tijdens een oudertraining of workshop.
Inclusief: een aanvullende handleiding vol met nieuwe spelmethodes en spelcertificaat.

Borgingsintervisie:
De borgingsintervisie bestaat uit een bijeenkomst van 1,5 uur, (online) waarin casuïstiek wordt besproken en de methodiek echt geborgd wordt. Deze intervisie zal plaatsvinden 3 a 4 maanden nadat de training heeft plaatsgevonden.

Studiebelasting

De studiebelasting is in totaal 15,5 uur.

 • 1 uur literatuur lezen.
 • 12 uur lesuren (dag 1: 6 uur, dag 2: 6 uur).
 • 1,5 uur borgingsintervisie
 • 2 uur praktijkoefening + reflectie.
 • Volledig verzorgde trainingsdagen.
 • Het Opvoedkwaliteitenspel.
 • Extra handleiding met diverse spelmethodes op de tweede dag.
 • De borgingsintervisie.
 • Uitgebreide lunch op beide trainingsdagen
 • Deelname certificaat.
 • Lidmaatschap van de besloten Facebookgroep waar tips en nieuwe ideeën met elkaar gedeeld worden.

Professionals ontvangen accreditatiepunten als ze geregistreerd zijn bij:
V&VN: 12 punten.
SKJ (jeugd en gezinsprofessional): 13,7 punten.

Daarnaast wordt de methodiek aanbevolen door het NCJ voor her-certificering van Stevig Ouderschap.

Ingrid Diepstraten was met de methodiek van het Opvoedkwaliteitenspel een van de drie genomineerde voor de Bert Prinsenprijs 2017 als ‘aanstormend pedagogisch talent met een veel belovend vernieuwend initiatief in de opvoedondersteuning’.

Lees hier meer over deze nominatie. 

De investering voor de tweedaagse training Opvoedkwaliteitenspel is €495,- (ex btw) per persoon. Dit is inclusief het Opvoedkwaliteitenspel, handleiding met spelvormen, spelcertificaat, volledig verzorgde trainingsdagen en de boringsintervisie.
Als je jezelf aanmeldt voor de training samen met één of meer collega’s jullie ontvangen jullie korting.

Mocht je al eerder alleen de basistraining hebben gevolgd, dan is het mogelijk om nog de verdiepingstraining te volgen. De investering is per persoon €225,-(ex btw).

De training Opvoedkwaliteitenspel worden ook in-company aangeboden. Hiervoor geef ik graag een offerte op maat. Daarnaast is er ook de mogelijkheid van een train de trainer, waarbij iemand intern opgeleid wordt om binnen uw organisatie te trainen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@inkura.nl

Nu het online werken het nieuwe normaal gaat worden, vraagt dit ook wat van jou als begeleider. Want hoe krijg je diepgang in de online gesprekken? Hoe kan je iemand op een bewust laten worden van alles wat ze al in huis hebben en ze daarmee versterken?
Na ervaring blijkt dat het Opvoedkwaliteitenspel ook prima online inzetbaar is. Door dat jij de kaartjes naar de ouders stuurt, kunnen zij vanuit hun huis via beeldbellen door jou begeleidt worden. De meeste spelvarianten die jij in de training hebt geleerd zijn hier prima voor geschikt. Soms zijn er wat aanpassingen nodig, maar met een handige  instructies, kun jij je al snel vaardig voelen om online te gaan werken.

Wil je meer weten over de mogelijkheid om de ouders online te coachen met het Opvoedkwaliteitenspel. Klik dan hier

“Ik vind het een zeer toegankelijk middel om ouders te laten vertellen en het verhaal bij hen te laten. Ik merk dat ouders middels de kaarten zelf tot bepaalde conclusies of oplossingen komen. Tijdens de training vond ik het leuk om met collega’s van diverse werkvelden ervaring uit te wisselen en de diverse spelvormen te oefenen”.
Ottelien de Wit, maatschappelijk werk Libra.

“Pas geleden het ik de training Opvoedkwaliteitenspel bij Ingrid gevolgd. Wat heb ik genoten van haar professionele rustige houding. We kregen informatie en mochten daarna gelijk aan de slag met het spel. En juist op deze manier ervarend leren werkt voor mij heel goed. Tussendoor kregen we van Ingrid op respectvolle manier feedback, wat bij mij weer nieuwe inzichten deed ontstaan. Ik zal het spel in mijn praktijk vooral inzetten met tieners en ouders. Het is voor mij namelijk een geweldige tool gebleken om op ontspannen manier al vrij snel met ouders in een positieve sfeer te komen, waarbij ouders weer in hun kracht komen door hun kwaliteiten volop te benutten”.
Angela Stolting, coach.

Lees meer ervaringen >