Het Opvoedkwaliteitenspel

“Tijdens het werken met gezinnen, merkte ik steeds weer dat de gesprekken met ouders gericht waren op problemen. Meestal was er een hele lijst van dingen die niet goed gingen en anders moesten. Ik merkte dat ik het moeilijk vond om het positief en constructief te houden. Ik ben op zoek gegaan naar methodes om op een positieve manier ouders te kunnen begeleiden. Vandaar uit is het Opvoedkwaliteitenspel ontstaan”.

Het Opvoedkwaliteitenspel is een praktische, oplossingsgerichte gesprekstool voor professionals om met ouder in gesprek te gaan over hun kwaliteiten en krachten in hun ouderschap en opvoeding. Het helpt de ouders hun eigen kwaliteiten te zien en effectiever in te zetten, geeft inzicht en stelt leerdoelen. Ouders worden zich (weer) bewust van hun kracht en krijgen weer vertrouwen in hun mogelijkheden.

Met het Opvoedkwaliteitenspel kunnen ouders vanuit vertrouwen zelf de regie weer nemen.

Training

Om de methodiek goed te kunnen gebruiken geven wij een training.
lees meer over de training >

Veel effectiever

Vaak weten ouders wel wat er allemaal niet goed gaat in het ouderschap, dus daar hoef je het niet zo over te hebben. Het is veel effectiever om het er over te hebben wat er wel goed gaat, en deze kwaliteiten meer in te zetten. Ik vind het belangrijk dat niet ik, als de professional, zeg wat er goed is, maar dat mensen zelf mogen ontdekken wat voor hen werkt.

Zelf conclusies trekken

Ouders willen graag van professionals adviezen hoe zij hun problemen kunnen oplossen, maar in de praktijk is gebleken dat de meeste van deze adviezen niet passen bij het gezin. Iemand is regisseur over eigen leven en weet ook echt wel wat het beste voor zichzelf is. Als hulpverlener kun wel je iemand in beweging brengen, een omgeving faciliteren zodat iemand zelf zijn conclusies kan trekken.

Creëren van goede ouder-momenten

Het is van belang aandacht te besteden aan dat wat goed gaat. Voor ouders is het ook prettig om een gesprek te beginnen met een ‘goede ouder’ ervaring en ouders in het hier en nu te laten ervaren dat ze het goed doen. Immers, voordat je je als ouder kwetsbaar kunt opstellen, moet er een basis van vertrouwen zijn.

Inhoud spel

Het spel bestaat uit 42 kaarten met opvoedkwaliteiten met pictogrammen en 13 blanco kaarten en is ook geschikt voor de laaggeletterde ouder(s).

Het spel kan worden ingezet

  • Om het gesprek over opvoeding en ouderschap op gang te brengen.
  • Wanneer ouders ergens vastlopen of juist een bevestigend gesprek nodig hebben.
  • Tijdens gezinsgesprekken aan de keukentafel.
  • Tijdens ouder -workshops of bijeenkomsten.

Het Opvoedkwaliteitenspel is een uitstekende oplossingsgerichte methode, waarmee ouders bewust worden van hun kwaliteiten. (Week van de Opvoeding)

Met het Opvoedkwaliteitenspel kom je op een positieve manier met ouders in gesprek over hun ervaringen in het ouderschap. Hierdoor komt er sneller diepgang en focus in de begeleiding, zodat ouders vanuit vertrouwen zelf de regie weer kunnen nemen’.

De voordelen van het Opvoedkwaliteitenspel

  • De manier van werken is bijzonder effectief: doordat ouders gestimuleerd worden kwaliteiten te gebruiken die ze van nature al bezitten, gaan ze meer dingen doen die ze al kunnen. Dit geeft snel resultaten en dat geeft de ouders veel zelfvertrouwen en zin om door te gaan.
  • Meestal weten ouders heel goed wat er mis gaat, en hebben daar al veel over gepraat. Ze zijn vaak bezorgd, soms beschaamd. Ze voelen zich gauw bekritiseerd. Door de spelvorm wordt het ijs makkelijk gebroken, en voelen de ouders zich snel op hun gemak.
  • De sfeer van de gesprekken is vriendelijk en positief. Het nodigt uit om te praten en uit te wisselen, de ouders komen makkelijker los en kunnen, als het in een groep gebruikt wordt, ook van elkaar leren.
  • Ook op het moment dat ouders geen directe hulpvraag hebben, kunt u de dialoog op gang brengen.
  • Het kost de begeleider of hulpverlener minder energie. Door te focussen op de positieve dingen is er een gevoel van optimisme. Voor de hulpverlener of begeleider is op deze manier werken minder vermoeien.