Versterk ouders door middel van het Opvoedkwaliteitenspel

Het Opvoedkwaliteitenspel is een praktische, oplossingsgerichte gesprekstool voor professionals om met ouder in gesprek te gaan over hun kwaliteiten en krachten in hun ouderschap en opvoeding. Het helpt de ouders hun eigen kwaliteiten te zien en effectiever in te zetten, geeft inzicht en stelt leerdoelen. Ouders worden zich (weer) bewust van hun kracht en krijgen weer vertrouwen in hun mogelijkheden.

Het spel kan worden ingezet

  • Om het gesprek over opvoeding en ouderschap op gang te brengen.
  • Wanneer ouders ergens vastlopen in de opvoeding.
  • Tijdens ouder -workshops of bijeenkomsten.

Training

Om de methodiek goed te kunnen gebruiken geven wij een training.
lees meer over de training >

Inhoud spel

Het spel bestaat uit 42 kaarten met opvoedkwaliteiten met pictogrammen en 13 blanco kaarten en is ook geschikt voor de laaggeletterde ouder(s).

“Het is een mooie tool, dat op een eenvoudige manier diepgang en beweging geeft. Het zet mensen aan het denken en in hun kracht, wat heel belangrijk is in het opvoeden. Je neemt jezelf altijd mee.”

De voordelen van het Opvoedkwaliteitenspel

  • De manier van werken is bijzonder effectief: doordat ouders gestimuleerd worden kwaliteiten te gebruiken die ze van nature al bezitten, gaan ze meer dingen doen die ze al kunnen. Dit geeft snel resultaten en dat geeft de ouders veel zelfvertrouwen en zin om door te gaan.
  • Meestal weten ouders heel goed wat er mis gaat, en hebben daar al veel over gepraat. Ze zijn vaak bezorgd, soms beschaamd. Ze voelen zich gauw bekritiseerd. Door de spelvorm wordt het ijs makkelijk gebroken, en voelen de ouders zich snel op hun gemak.
  • De sfeer van de gesprekken is vriendelijk en positief. Het nodigt uit om te praten en uit te wisselen, de ouders komen makkelijker los en kunnen, als het in een groep gebruikt wordt, ook van elkaar leren.
  • Ook op het moment dat ouders geen directe hulpvraag hebben, kunt u de dialoog op gang brengen.
  • Het kost de begeleider of hulpverlener minder energie. Door te focussen op de positieve dingen is er een gevoel van optimisme. Voor de hulpverlener of begeleider is op deze manier werken minder vermoeien.