Opvoed- en gezinscoach

Op het moment dat je als ouder hulp zoekt, heb je vaak al veel zelf geprobeerd en kan je onzeker of gefrustreerd zijn geworden over je rol als ouder. In gesprekken met een professional is er vaak de neiging om te praten over de problemen en de dingen die niet goed gaan.
Ik vind het mijn taak om juist het zelfvertrouwen van een ouder te laten groeien, zodat je van daaruit weer met vertrouwen kan opvoeden.
Als opvoed- en gezinscoach en jeugdverpleegkundige heb ik 12 jaar ervaring opgedaan in het begeleiden van ouders met opvoed- en ontwikkelingsvragen, zowel op individueel niveau als in groepsverband. Ik heb gewerkt met verschillende gezinnen en gezinsdynamieken. Zo ben ik werkzaam geweest in een volksbuurt, heb ik hoog opgeleide gezinnen begeleid en heb 2 ½ jaar ervaring in het asielzoekerscentrum.
Mijn uitgangspunt is dat iemand zijn eigen oplossingen heeft, alleen kunnen de antwoorden door problemen naar de achtergrond zijn verdwenen. Als ouderbegeleider help ik iemand in beweging te komen om zélf weer de oplossingen te vinden.

‘Ik vind het mijn taak om juist het zelfvertrouwen van de ouder te laten groeien, zodat ze van daaruit weer met vertrouwen kunnen opvoeden’.
Ingrid Diepstraten

Vanuit welke uitgangpunten werk ik:

  • Coachend: de ouder is eigenaar.
  • Oplossingsgericht: op zoek gaan naar wat er wél is.
  • Normaliserend: wat past er bij de leeftijdsfase van het kind.
  • Proactief en transparant: de ouder heeft de regie.
  • Systemische benadering: een probleem is niet op zichzelf staand.
  • Versterkend: zodat ouders weer vertrouwen ontwikkelen in hun eigen mogelijkheden.

Ik maak gebruik van de volgende methodieken:

  • Video hometraining. Hierbij ligt de nadruk op de verbetering van de interactie tussen ouders en kind in de thuissituatie.
  • Praktisch opvoedondersteuning, waarbij ik verschillende methodes inzet zoals kind&emoties, zindelijkheidstraining en oplossingsgerichte werken.
  • Ook maak ik regelmatig gebruik van verschillende materialen zoals coachspellen, kwaliteitenkaarten en opdrachten.

Mijn hulp is kortdurend en heeft een preventieve insteek, juist om te voorkomen dat ouders intensievere hulp nodig gaan hebben.
Geregistreerd bij het kwaliteitsregister van de SKJ en BIG. Wil je weten welke ervaring en opleidingen ik verder heb? Kijk op mijn LinkedIn 

Investering

Als ik bij een gezin aan de slag vraag ik €85 ,- per uur

Bij de interventie videohometraining, zullen de beelden vooraf geanalyseerd worden, hiervoor rekenen ik € 65,- per uur.
Daarnaast wordt er € 0,19 per km gerekend worden voor de gemaakte reiskosten.

Wilt uw mij binnen uw organisatie als freelance opvoedondersteuner/gezinsbegeleider inzetten (bij bijvoorbeeld zwangerschapsverlof of ziekte), informeer dan naar de mogelijkheden.