Het Opvoed
kwaliteiten

spel

Het Opvoedkwaliteitenspel is een praktische gesprekstool voor professionals om ouders te helpen bij problemen in de opvoeding.
lees meer >

Het Pedagogisch
kwaliteiten
spel

Het Pedagogisch kwaliteitenspel is een oplossingsgerichte coachings-tool om met een pedagogisch professional te onderzoeken waar zijn of haar krachten liggen..
lees meer >

Training en Coaching

Inkura geeft trainingen aan professionals en leerkrachten die werken met ouders met opvoedvraagstukken.
lees meer >

Opvoed- en gezinscoach

Als opvoed en gezinscoach ondersteunt Ingrid gezinnen om op een positieve manier met uitdagingen om te gaan.

Lees meer >