Opvoed kwaliteitenspel

Pedagogisch
kwaliteitenspel

Als je bewust wordt van je (opvoed)kwaliteiten, kom je in je kracht.

In 2017
genomineerd
voor
de Bert Prinsenprijs

Aanstormend pedagogisch talent met een veelbelovend vernieuwend initiatief in de opvoedondersteuning. lees meer >

In gesprek gaan over kwaliteiten veel effectiever.

Tijdens gesprekken hebben we vaak de neiging om te praten over wat niet goed gaat. We praten over de problemen en alles wat anders moet. Het gevolg is dat problemen extra groot lijken en dit vaak als zwaar wordt ervaren. Hierdoor kan er weerstand ontstaan en laten mensen niet zien wat er echt leeft. Hierdoor blijven de gesprekken oppervlakkig en missen deze diepgang.

Het versterken van de ‘eigen kracht’ is een van de belangrijkste uitgangspunten in gesprekken.

Maar dit daadwerkelijk vormgeven blijkt in de praktijk nog een hele uitdaging. Want op het moment dat er gesprekken komen over iemands functioneren, zijn het vaak toch de problemen die de boventoon voeren.

Het Opvoedkwaliteitenspel

Merk jij in je werk als jeugd en gezinsprofessional dat je:

  • diepgang wilt in het gesprek over opvoeden of ouderschap, maar dat gesprekken meestal oppervlakkig blijven?
  • het zelfvertrouwen van de ouder wilt versterken, maar dat dit in de praktijk nog best moeilijk is?
  • inzicht wilt geven de in de huidige (opvoed) situatie, maar nu vooral zelf hard aan het werk bent?
  • de ouders op een ontspannen manier wil laten reflecteren op een situatie, maar merk je weerstand?
  • met ouders in gesprek wilt over de positieve kanten in opvoeding of ouderschap, maar dat het in de praktijk vooral over de problemen gaan?

Dan is de training ‘werken met het Opvoedkwaliteitenspel echt wat voor jou!
lees meer over het opvoedkwaliteitenspel >

Het Pedagogisch kwaliteitenspel voor onderwijs en kinderopvang

  • Wil jij de pedagogisch professional laten reflecteren op zijn of haar eigen handelen? Maar merk je weerstand?
  • Zoek jij ook goede aanknopingspunten om verdieping in de gesprekken te krijgen?
  • Merk jij dat medewerkers vaak ‘geen zin’ hebben in ontwikkelingsgesprekken, omdat ze de meerwaarde er niet van inzien?
  • Heb jij behoefte aan een hulpmiddel om gericht in gesprek te gaan over de kwaliteiten van iemand om van daaruit te ontdekken waar men nog kan groeien?

Lees meer over het Pedagogisch kwaliteitenspel >

Trainingen en coaching

Wil jij als je professional verder ontwikkelen?

Individuele coaching en intervisie
Inkura begeleidt professionals in persoonlijke ontwikkeling en versterken van competentie. Zowel individueel als in intervisie. Gezamenlijk gaan we opzoek naar jouw mogelijkheden en krijg je inzichten in wat voor jou belangrijk is.

Video coaching.
Voor professionals in de kinderopvang.

Trainingen.
Diverse trainingen en workshops

Lees meer over de mogelijkheden>

Jeugd en gezinsprofessionals

Het Opvoedkwaliteitenspel is een praktische gesprekstool voor professionals om ouders te helpen bij problemen in de opvoeding.

lees meer >

kinderopvang, onderwijs en supervisie

Het Pedagogisch kwaliteitenspel is een oplossingsgerichte coachings-tool om met een pedagogisch professional te onderzoeken waar zijn of haar krachten liggen.
lees meer >

Training en Coaching

Inkura geeft trainingen aan professionals en leerkrachten die werken met ouders met opvoedvraagstukken.
lees meer >