Het Opvoed
kwaliteiten spel

Als je bewust wordt van je (opvoed) kwaliteiten, kom je in je kracht.
lees meer >

In 2017
genomineerd
voor
de Bert Prinsenprijs

Aanstormend pedagogisch talent met een veelbelovend vernieuwend initiatief in de opvoedondersteuning. lees meer >

Gesprekken met ouders over de opvoeding
zijn soms zwaar en beladen.

Bij  moeilijkheden in de opvoeding richten hulpverleners en begeleiders zich meestal voornamelijk op de problemen en alles wat er niet goed gaat. Het gevolg  is dat deze problemen extra groot lijken te worden. Het is moeilijk om een probleem vanuit een probleem op te lossen.

Het Opvoedkwaliteitenspel

Om op een andere manier met deze problemen om te gaan heeft Inkura het Opvoedkwaliteitenspel ontwikkeld. Door dit spel komt er een gesprek op gang over de kwaliteiten en mogelijkheden die de ouders hebben. Er worden oplossingen gezocht die passen bij de kwaliteiten die de ouders hebben. Dit blijkt in de praktijk zeer effectief.

Het Opvoedkwaliteitenspel is een uitstekende oplossingsgerichte methode, waarmee ouders bewust worden van hun kwaliteiten. (Week van de Opvoeding)